Kontakt

Dziedzictwo kulinarne regionu – publikacje

Lista produktów tradycyjnych - 2020

„Lista produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego” jest przewodnikiem po regionalnej kuchni polskiej.

Jest także źródłem informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych rodzimych przysmaków.

Na listę mogą być wpisywane produkty rolne, spożywcze i napoje spirytusowe, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Muszą one też stanowić element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

- Żywność wysokiej jakości to jedna z trzech inteligentnych specjalizacji naszego regionu – ze względu na jego wybitnie rolniczy charakter, czyste środowisko, mnogość i różnorodność tradycji kulinarnych, pielęgnowanych przez pokolenia. Aby to dziedzictwo chronić i rozwijać, samorząd województwa podejmuje liczne działania. Mają one nie tylko charakter promocji regionu, ale także oferty zdrowej, tradycyjnej, lokalnej żywności. A nasi wytwórcy i producenci systematycznie zdobywają nagrody, wyróżnienia, certyfikaty, które potwierdzają jakość ich pracy. Tym razem proponujemy Państwu przegląd unikalnych wyrobów pochodzących z Warmii, Mazur i Powiślamówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Publikacja została wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

DO POBRANIA:
- Lista produktów tradycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK