Kontakt

Dziedzictwo kulinarne

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

wmp jpg

Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r.

Projekt szybko spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców i skandynawskich władz samorządowych, a także ze strony innych regionów europejskich, których ambicją było zaoferowanie mieszkańcom i turystom regionalnej żywności.

Do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego należą regiony z różnych części Europy realizujące działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W obrębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca producentów w niej uczestniczących.

Członkami Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w regionach są gospodarstwa, producenci, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem.

Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą promującą produkcję i sprzedaż lokalnej i regionalnej żywności. Służyć ma spełnianiu życzeń konsumentów, zwiększaniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności a restauracjami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami członkowskimi. Ważne jest również promowanie rozwoju żywności, do produkcji której wykorzystywane są lokalne zasoby surowcowe. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego sprawia, że zwiększa się dostępność lokalnych i regionalnych specjalności kulinarnych. Sklepy i restauracje opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują lokalne i regionalne produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają miejscowe zwyczaje oraz promują tradycyjną kulturę jedzenia.

Obecnie w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zrzeszonych jest 46 regionów z 13 państw europejskich. Z Polski oprócz województwa warmińsko-mazurskiego do sieci należą: województwo dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Województwo warmińsko-mazurskie jako pierwsze w Polsce zgodnie z decyzją Zarządu Województwa z dniem 21 grudnia 2004 r. przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, stając się członkiem kandydującym. Po spełnieniu wymagań regulaminu Sieci województwo warmińsko-mazurskie uzyskało pełne członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w dniu 21 października 2005 r. pod nazwą Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.

Znak „Kulinarne Dziedzictwo Europy” pomaga tak mieszkańcom, jak i turystom odnaleźć miejsca w całej Europie, w których można spróbować regionalnych specjałów. Na Warmii i Mazurach aktualnie 139 przedsiębiorstw: rolników, przetwórców i restauratorów tworzy sieć, która ułatwia konsumentom dotarcie do regionalnej żywności.

Województwo warmińsko-mazurskie od roku 2005 jest członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego używając logo „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Samorząd województwa jest właścicielem licencji na chroniony znak towarowy „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” i przyznaje prawo do jego używania przedsiębiorcom, którzy spełniają wymogi określone regulaminem.

Głównym kryterium członkostwa w sieci jest korzystanie z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywowanie tradycji kulinarnych, promocja kulinarnego dziedzictwa regionu.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego koordynuje funkcjonowanie Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego w województwie warmińsko-mazurskim.

Więcej informacji: 
- na stronie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle www.dziedzictwokulinarne.pl
- oficjalnym Fanpage’u  https://www.facebook.com/DziedzictwoKulinarneWMP/ 
- międzynarodowej witrynie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego www.culinary-heritage.com 

PLIKI DO POBRANIA:

Lista członków sieci Dziedzictwo kulinarne - Warmia, Mazury, Powiśle - 2021
Regulamin 
zał. 1 wniosek o przyznanie członkostwa
zał. 2 wniosek o odnowienie członkostwa
zał. 3 przetwarzanie danych osobowych
zał. 4 prawa majątkowe
zał. 5 rezygnacja z członkostwa

 

 


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK