Kontakt

Koronawirus

Finansowy zastrzyk dla szpitali w regionie

Ilustracja do tekstu - fot. stockvault.net

Zarząd województwa zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego przy wyborze do dofinansowania projektów mających na celu ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 po marcowych przesunięciach funduszowych w ramach RPO WiM 2014-2020. Dzięki nim szpitale w regionie zostaną wzmocnione kwotą ponad 28 mln zł.

Zatwierdzono również wykaz podmiotów medycznych uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym.

Proces ten został możliwie maksymalnie uproszczonywyjaśnia marszałek Gustaw Marek Brzezin.Nasi pracownicy już wysyłają wezwania do złożenia wniosków do konkretnych podmiotów leczniczych.

5,5 mln zł trafi do szpitali jednoimiennych i lecznic pozostających w stanie podwyższonej gotowości, czyli do Szpitala w Ostródzie S.A., Szpitala Miejskiego w Elblągu oraz szpitali w Giżycku i Piszu. 12,4 mln zł przeznaczono na wsparcie 22 podmiotów leczniczych, wskazanych 5 kwietnia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego oraz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, będącej publicznym laboratorium COVID-19.

Wysokość dofinansowania projektów została ustalona w przedziale od 300 do 950 tys. zł, w zależności od wysokości kontraktu na leczenie szpitalne na 2020 r. danej placówki medycznej. 10,3 mln zł przeznaczono na wsparcie podmiotów, dla których organem założycielskim jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Wyasygnowanie ponad 28 mln zł na wsparcie szpitali było możliwe dzięki przesunięciom środków, jakich dokonał w marcu zarząd województwa w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK