Kontakt

Koronawirus

Zostały wydłużone terminy naborów w czterech konkursach

Flaga Unii Europejskiej. Fot. stockvault.net

W związku z epidemią koronawirusa zarząd województwa zdecydował o wydłużeniu terminu naboru wniosków w czterech konkursach na dofinansowanie projektów z RPO WiM 2014-2020, w których termin ten upływał 23 bądź 30 marca.

Decyzja dotyczy konkursów z zakresu:
- Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa,
- Osi 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa,
- Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
-  Osi 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Schemat A

- Znając obecną trudną sytuację, przede wszystkim kadrową, postanowiliśmy dać wnioskodawcom więcej czasu na przygotowanie dobrych projektówmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Chodzi przecież o jak najlepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy.

Termin we wszystkich tych konkursach został wydłużony do 4 maja.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK