Kontakt

Koronawirus

Komunikat marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

Marszałek Gustaw Marek Brzezin

W trosce o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz gości odwiedzających nasz region - w kontekście zagrożenia spowodowanego koronawirusem i związanych z nim rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego - informuję, że zaplanowany na 20 marca Samorządowy Dzień Sołtysa oraz organizowane w najbliższym czasie przez samorząd województwa imprezy masowe zostają przełożone na późniejsze terminy, a spotkania ograniczone do niezbędnego minimum. Stale monitorujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, działania koordynujemy z wojewódzkim sztabem zarządzania kryzysowego i właściwymi służbami.

                                                                  Gustaw Marek Brzezin
                                                                  Marszałek Województwa
                                                                  Warmińsko-Mazurskiego


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK