Kontakt

Koronawirus

Marszałek województwa trzyma rękę na pulsie

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Na rozpoczynającą tydzień naradę kierownictwa samorządu województwa warmińsko-mazurskigo marszałek Gustaw Marek Brzezin wezwał najważniejsze podległe służby w kontekście zagrożeń epidemiologicznych.

Systematycznie monitorujemy rozwój sytuacji i planujemy szczegółowy program działania na najbliższe dnimówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Aby mieć pod kontrolą stan bezpieczeństwa mieszkańców Warmii i Mazur oraz odwiedzających nas gości, zarząd województwa chce znać aktualny stopień zagrożenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 w naszym regionie i w naszych placówkach służby zdrowia.

Na naradę przybyli dyrektorzy głównych szpitali, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim, w tym tych największych w regionie: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie czy Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, a także szefowie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. W kontekście bezpośrednich kontaktów międzynarodowych pasażerskich procedury bezpieczeństwa przedstawili szefowie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Trzymamy rękę na pulsie zarówno w zakresie kompetencji samorządu województwa, a także koordynując działania z wojewódzkim sztabem zarządzania kryzysowego, ze służbami podległymi wojewodzie i organami centralnymi - bezpieczeństwo zdrowotne na Warmii i Mazurach w obecnej sytuacji epidemiologicznej wymaga stałej i szerokiej współpracypodkreśla Gustaw Marek Brzezin.

Marszałek i członkowie zarządu zapoznali się z aktualną sytuacją zdrowotną w regionie, odebrali informację o stanie podjętych działań, a także zapewnienia o tym, że sytuacja w regionie jest monitorowana, a szpitale są w pełnej gotowości.


Partnerzy

  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK