Artykuły z kategorii

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Blisko 3,9 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym.

W czwartek (23 lutego) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na realizację czterech przedsięwzięć.

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs „Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej”. Celem programu jest intensyfikacja pozarządowej i obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami.

Nie ma preferowanych tematów, do których powinien odnosić się proponowany projekt. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu w rozwój kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

Spotkanie w Olsztynie

Przedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu Côtes d’Armor spotkali się, by omówić dotychczasową współpracę oraz ustalić plany na rok 2017. Dyskusję poprowadził marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na czele francuskiej delegacji stał Thibaut Guignard, wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor.

Coroczne spotkanie komitetu sterującego współpracy zdecentralizowanej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego departamentu Côtes d’Armor odbyło się w środę 15 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku.

Ilustracja do tekstu

Prezydium Euroregion Bałtyk zebrało się na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku (6 i 7 lutego) oraz Dorocznym Forum. Gospodarzem był szwedzki region Kalmar, który przejął przewodnictwo w organizacji po rocznej prezydencji obwodu kaliningradzkiego. 

Nowym Prezydentem Euroregionu została Pani Akko Karlsson, członek zarządu Rady Regionalnej w Kalmar.

Flaga Ukrainy. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W ramach programu można uzyskać środki na międzynarodowe spotkania i ciekawe projekty.

fot. stockvault.net

Fundusze Europejskie umożliwiają młodym m.in. założenie startupu bazującego na ich nowatorskim pomyśle.

Młodzież może skorzystać z bezpłatnych konsultacji, wsparcia mentorów, a także ma szansę na dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Między innymi o tym, jak FE wspierają rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się w trakcie „Lekcji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”.

Flaga Czech. Fot. www.stockvault.net

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez Ministra Spraw Zagranicznych „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”.

Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy polsko-czeskiej w takich obszarach jak gospodarka, samorządność, media, kultura, nauka i technika.

Forum na Malcie organizowane jest pod hasłem  „Europe, let’s cooperate!”

W związku z rozpoczynającym się 1 marca naborem wniosków w programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa, na Malcie zaplanowane zostało międzynarodowe forum poszukiwania partnerów.

Organizowane jest pod hasłem „Europe, let’s cooperate!”.

Krzesła - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Spotkanie pt. „Inwestycje w innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne” odbędzie się 16 lutego w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie (ul. Jagiellońskiej 91A).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 to szansa na zrobycie środków na rozwój w niemal wszystkich dziedzinach gospodarki.

Właśnie ruszyło dziesięć kolejnych konkursów.