Artykuły z kategorii

Logotyp projektu

Ogólnopolska akcja promocyjna realizowana będzie od 18 do 21 maja 2017 roku. Organizatorami są Ministerstwo Rozwoju we współpracy z instytucjami zajmującymi się Funduszami Europejskimi w naszym kraju.

Otwarte dni to doskonała okazja, by beneficjenci środków unijnych po raz kolejny pochwalili się swoimi osiągnięciami. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu będzie można uzyskać możliwość dodatkowej promocji projektu i zostać uczestnikiem ogólnopolskiej akcji organizowanej pod jednym, wspólnym szyldem.

Ilustracja do tekstu

Konferencja „Fundusze!Przystań – skorzystaj!” odbędzie się 29 marca 2017 roku w Elblągu.

Bezpłatne wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek ochrony zdrowia, instytucji edukacyjnych czy kulturalnych, gminnych czy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz samorządowców.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Konferencja pod takim tytułem odbędzie się 22 marca w Olsztynie.

Początek spotkania o godz. 10 w budynku Starostwa Powiatowego (Plac Bema 5, sala sesyjna).

Śniadanie prasowe 09.03.2017.

By wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 szybciej trafiało do beneficjentów, uproszczone zostały procedury aplikacyjne.

- Zmniejszona została też liczba punktów, koniecznych do uzyskania pozytywnego wyniku w ocenie merytorycznej – tłumaczył Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, podczas czwartkowego (9 marca) spotkania z dziennikarzami.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Zarząd rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań samorządu województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

W ramach tegorocznej edycji konkursu wpłynęło dwadzieścia pięć ofert.

Spotkanie w Olsztynie

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin gościł w poniedziałek 6 marca ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andriejewa. Spotkanie odbyło się przy okazji obchodów 15-lecia umowy o współpracy między Warmią i Mazurami a obwodem kaliningradzkim.

– Współpraca z obwodem kaliningradzkim to przede wszystkim zbliżenie społeczeństw, kontakty samorządów lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych czy klubów sportowych – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Dowodem tego są polsko-rosyjskie rajdy rowerowe, międzynarodowe regaty czy spływy kajakowe. To także biznes i wymiana handlowa. Wymiernym efektem jest również wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na współpracę transgraniczną. Z Programu Polska-Litwa-Rosja 2007-2013 skorzystaliśmy z sukcesem, a w trwającej perspektywie czeka 60 mln euro w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Logotyp projektu

Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wziął dziś udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Strony Polskiej Euroregionu Bałtyk, których gospodarzem było Miasto Olsztyn.

Uczestnicy obrad omawiali przygotowania do wspólnego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Prezydium Euroregionu, które zostało zaplanowane na 22–23 maja 2017 roku w Elblągu.

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Blisko 3,9 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym.

W czwartek (23 lutego) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na realizację czterech przedsięwzięć.

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły konkurs „Węgiersko-polski program współpracy pozarządowej”. Celem programu jest intensyfikacja pozarządowej i obywatelskiej współpracy między Polską i Węgrami.

Nie ma preferowanych tematów, do których powinien odnosić się proponowany projekt. O zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania decyduje ocena projektu pod względem jego wkładu w rozwój kontaktów i współpracy między Polską a Węgrami.

Spotkanie w Olsztynie

Przedstawiciele samorządu Warmii i Mazur oraz departamentu Côtes d’Armor spotkali się, by omówić dotychczasową współpracę oraz ustalić plany na rok 2017. Dyskusję poprowadził marszałek Gustaw Marek Brzezin. Na czele francuskiej delegacji stał Thibaut Guignard, wiceprzewodniczący rady departamentu Côtes d’Armor.

Coroczne spotkanie komitetu sterującego współpracy zdecentralizowanej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i francuskiego departamentu Côtes d’Armor odbyło się w środę 15 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerskich samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zaangażowanych we współpracę powstał w 2009 roku.