Artykuły z kategorii

Spotkanie w Elblągu

W Elblągu trwa XXV Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W konferencji, która zakończy się 16 września 2016 roku wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Gospodarzem zgromadzenia jest PWSZ w Elblągu. Wspólnym celem i najważniejszym zadaniem samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i szkół zawodowych jest przygotowanie kadry o wysokich kompetencjach, dysponującej wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Ważne jest również zatrzymanie absolwentów w regionie.

Inauguracja trzeciego sezonu międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań archeologicznych Pól Grunwaldu.

W Pacółtowie zainaugurowany został trzeci sezon międzynarodowych, interdyscyplinarnych badań archeologicznych Pól Grunwaldu.

To największe w Polsce przedsięwzięcie z udziałem archeologów i poszukiwaczy-amatorów przyciągnęło detektorystów z Polski, Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z lotu ptaka

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – przedsięwzięcia z tej dziedziny mają szansę na dodatkowe dofinansowanie.

O dodatkowym wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opowie marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Ilustracja do tekstu

Rusza konkurs adresowany do szkół, placówek oświatowych i szkoleniowych na infrastrukturę kształcenia zawodowego. Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim między 29 września a 7 listopada 2016 roku. 

– Priorytet będą miały projekty dostosowane do potrzeb regionalnej gospodarki – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Czyli takie, które przyczynią się do przygotowania pracowników dla branż dobrze rozwijających się w naszym województwie. Poza strategicznymi specjalnościami Warmii i Mazur – meblarstwem i obróbką drewna, produkcją żywności, ekonomią wody – dobrze rokuje sektor IT. Mamy też warunki sprzyjające powstawaniu centrów usług wspólnych. A i turystyka, wciąż przecież najważniejsza gałąź naszej gospodarki, wkracza na europejski poziom i wymaga dopływu dobrze wykształconych specjalistów. Wachlarz zawodów potrzebnych w regionie się poszerza – trzeba stale polepszać mieszkańcom warunki uczenia się ich.