Artykuły z kategorii

Uroczysta gala

18 certyfikatów (osiem produktów, dziewięć usług oraz jedno wydarzenie) zostało przekazanych podczas uroczystej gali „Produkt Warmia Mazury”, która odbyła się 27 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W spotkaniu wziął udział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 

„Produkt Warmia Mazury” to inicjatywa realizowana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 2014 roku. Promuje wydarzenia, produkty oraz usługi podmiotów z całego naszego regionu. W ten sposób wyróżniane są podmioty, które w swojej codziennej pracy inspirują się rozwojem przedsiębiorstwa, promocją postaw inwestycyjnych, wymianą doświadczeń czy zwiększeniem konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.

Produkty i usługi z Warmii i Mazur przyczyniają się do poprawy jakości życia nie tylko w samym województwie, ale również w Polsce. Z kolei mieszkańcy, którzy decydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają gospodarkę województwa, co w konsekwencji wpływa na wzrost jej konkurencyjności.

- Dziś spotykamy się na kolejnej edycji wręczenia certyfikatów. Cieszę się, że inicjatywa certyfikowania regionalnych produktów trwa i zatacza coraz szersze kręgi na Warmii i Mazurach. To oznacza, że mamy dużo do zaoferowania w różnych branżach, a nasze produkty i usługi mają wysoką jakość. Dziękuję, że przez swoją działalność gospodarczą promujecie nasz region – powiedział na spotkaniu marszałek Gustaw Marek Brzezin.

O prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” mogą bezpłatnie ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum dwa lata. Organizatorzy wydarzeń muszą wykazać się przeprowadzoną przynajmniej jedną imprezą w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Przy ocenianiu poszczególnych zgłoszeń brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur, w tym w szczególności z uwagi na bogactwo kulturowe, społeczne, historyczne i przyrodnicze regionu.

Oznakowane mogą być wszystkie wyroby wytwarzane przez firmy z Warmii i Mazur, które zajmują się dziedzinami związanymi z produktami rzemieślniczymi, przemysłowymi, usługami rzemieślniczymi, usługami turystycznymi, gastronomicznymi, medycznymi, wydarzeniami ze sfery kultury, sportu oraz rekreacji. Wyróżnienia przyznawane są na jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Podmioty, które zdecydowały się na uzyskanie prawa do korzystania ze znaku, mogą liczyć na zwiększenie rozpoznawalności produktów, pośredni wzrost przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej czy wzrost zainteresowania produktami przez potencjalnych klientów. Przewidziany jest także udział w kampaniach promocyjnych, organizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Do tej pory samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przyznał 232 certyfikaty. Od 1 października 2015 roku lokalni producenci, usługodawcy oraz organizatorzy mogą ubiegać się o kolejne certyfikacje, a uroczysta gala planowana jest na pierwsze półrocze 2016 roku.

Więcej informacji o „Produkcie Warmia Mazury” na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl/produkt 

Wyróżnienia z 27 października 2015 roku:

Produkt:
1. KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan s.j. - Pro-Parkiet – parkiet dwuwarstwowy,
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe FAN Janusz Szmigiel - Zestaw gier planszowo-edukacyjnych: 1.Zostań Strażakiem, 2.Zostań Policjantem, 3.Zostań Lekarzem,
3. HUBA PROJECTS Daniel Bednarski - SOLEMARAN SIESTA,
4. Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński - Listwa przypodłogowa PREMIUM,
5. MP GROUP - Nadwozia samochodów ciężarowych i dostawczych, produkcja plandek i hal namiotowych,
6. WESTO Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński - Drzwi drewniane,
7. BUSZREM S.A. - Kosta brukowa. Płyty betonowe,
8. Bartosz Kucharczyk - Biżuteria myśliwska.

Usługa:
1. Gospodarstwo Agroturystyczne „Wiejska Chata” - Gospodarstwo Agroturystyczne „Wiejska Chata”
2. PROZAMECH P.M.I.R.U.E. Stefan Kotowski - Kolacja „Zasmakuj w Młynie” na wieżyczce widokowej Hotelu Młyn Aqua SPA,
3. ZETO SOFTWARE Sp. z o.o. - System iPowerLink,
4. MP GROUP - Naprawa plandek samochodowych i usługi reklamowe,
5. Piękna Góra Rudziewicz Anna Rudziewicz - Bezkrwawe Safari,
6. Piękna Góra Rudziewicz Anna Rudziewicz - Piękna Góra Rudziewicz – jedyna taka na Mazurach,
7. Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur - Łączymy biznes z dizajnem,
8. PPHU TOPIKO - Czarter jachtów,
9. „Pod Dębem” Ośrodek Wypoczynkowy Marek Tumiński, Barbara Tumińska - Port/Marina/Przystań.

Wydarzenie:
1. Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur - Projekt – Człowiek – wystawa dizajnu odpowiedzialnego.


Certyfikaty, które zostały przyznane w maju 2015 roku, odebrane podczas gali z 27 października 2015 roku:
1. Ośrodek Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Camp Pisz - Hotel Joseph Conrad. Usługi hotelarsko- gastronomiczne,
2. DOS PATOS Cichoccy s.j. - Usługa Gastronomiczna.