Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Turystyka i promocja regionu

POT szuka miejsc przyjaznym turystom

Ilustracja do tekstu

Rozpoczęła się XV edycja konkursu „Na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”.

Ideą przedsięwzięcia jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych.

Swojego pretendenta do Złotego Certyfikatu POT mogą zgłaszać Regionalne Organizacje Turystyczne. Profesjonalnie przygotowany produkt turystyczny jest podstawowym elementem służącym do działań promocyjnych Polski w kraju i za granicą.

W ramach konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące wydarzenia cyklicznego (charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni); pakietu usług turystycznych - impreza turystyczna (składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych oferowanych przez organizatorów turystyki); obiektu (charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu): szlaku (składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą) oraz obszaru  (zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi).

Bez profesjonalnych, atrakcyjnych i zgodnych z trendami światowymi produktów turystycznych nie można realizować skutecznej i efektywnej promocji turystycznej Polski.

XV edycja konkursu przeprowadzana jest za pomocą aplikacji on-line dostępnej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl, która pozwoli na sprawne przeprowadzenie I etapu konkursu


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •