Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Turystyka i promocja regionu

Jak biskupi na Warmię przybywali

Kiermas w Bałdach

Kiermasem nazywano dawniej na Warmii uroczystość odpustową. Nawiązaniem do tej tradycji jest impreza, która 8 lipca 2017 roku zagości w Bałdach, położonych w graniczącej z Olsztynem gminie Purda.

Trakt Biskupi w Bałdach upamiętnia dawną tradycję witania nowego biskupa warmińskiego na granicy obejmowanej przez niego diecezji. Pierwszym z nich był Stanisław Hozjusz, ostatnim – Ignacy Krasicki.

W nawiązaniu do tej ceremonii w 2006 r. po raz pierwszy zorganizowano imprezę plenerową łączącą kultywowanie historycznej tradycji z ludowym jarmarkiem. Jej nazwa nawiązuje do regionalnych uroczystości odpustowych – kiermasów.

Zrekonstruowano fragment dawnego Traktu Biskupiego, wiodącego z Warszawy do Lidzbarka Warmińskiego. Początek liczącego ok. 1200 m odcinka wyznaczają symboliczne „Wrota Warmii”, obok których znalazły się tablice opisujące historię regionu i dzieje traktu. Wzdłuż ocienionej przez wiekowe lipy trasy stanęło 51 tablic poświęconych poszczególnym biskupom warmińskim. Co roku przy tablicach odsłaniane są kolejne głazy pamiątkowe.

Kiermas odbywa się na początku lipca. Jego stałe elementy to inscenizacja wjazdu biskupa na Warmię oraz jarmark i biesiada nawiązujące do regionalnych tradycji i obyczajów. W programie imprezy znalazły się m.in.: występy zespołów muzycznych, prezentacje sztuki ludowej i tradycyjnego rzemiosła oraz lokalnej kuchni.

Więcej informacji na stronie internetowej www.kiermas.pl 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •