Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Turystyka i promocja regionu

Dwa konkursy związane z turystyką w regionie

Ilustracja do tekstu

Tylko do 29 września 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursów „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie” oraz „Szlak Kopernikowski nas kręci”, które organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W konkursie „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie” fotografie powinny przedstawiać wyłącznie obiekty zlokalizowane na warmińsko-mazurskim odcinku Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz na Szlaku Fortyfikacji Mazurskich.

Konkurs adresowany jest do osób zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, a ocenie podlegać będzie m.in. kreatywne i oryginalne podejście do tematu.

Z kolei, żeby wziąć udział w konkursie „Szlak Kopernikowski nas kręci” należy nakręcić maks. 5 minutowy film promujący Szlak Kopernikowski przebiegający przez Warmię, uwzględniając w nim postać Mikołaja Kopernika.

Organizator liczy na kreatywność oraz nowatorskie i ciekawe przedstawienie tematu, a także na oryginalność (wszelkie plagiaty zabronione). Laureaci, których filmy zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze, otrzymają nagrody pieniężne. Konkurs jest ogólnopolski i adresowany do wszystkich osób fizycznych, które ukończyły 13 lat.

Wszystkie Prace należy przesłać do 29 września 2017 roku na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Departament Turystyki, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

Zobacz więcej:
- Konkurs „Obiekty pomilitarne Warmii i Mazur w obiektywie”
- Konkurs „Szlak Kopernikowski nas kręci”


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •