Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach – konferencja pod takim hasłem odbędzie się w poniedziałek 27 lutego w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Wezmą w niej udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a oprócz samorządowców także pracownicy naukowi i studenci. Wydarzenie o godz. 13.00 otworzy marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Ilustracja do tekstu

Rusza tegoroczna edycja konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. To jeden z najstarszych i najbardziej popularnych w naszym województwie konkursów, w którym o miano najlepszych z najlepszych rywalizują ze sobą obiekty turystyczne zlokalizowane na terenach wiejskich Warmii i Mazur.

Celem konkursu jest znalezienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych obiektów turystycznych w trzech kategoriach:
- gospodarstwa gościnne – wypoczynek u rolnika,
- gospodarstwa gościnne – wypoczynek na wsi,
- zagrody edukacyjne Warmii i Mazur.

Ilustracja do tekstu

Spotkania z biurami podróży z Rosji odbędą się 7 kwietnia 2017 roku w Kalinigradzie. Będzie miało charakter warsztatów stolikowych.

Obwód kaliningradzki to istotny i aktywny obszar w zakresie przyjazdów turystycznych do Polski, w szczególności do sąsiednich Warmii i Mazur.

Wręczenie certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2016 roku.

Wyjątkowe miejsca na mapie turystycznej Polski zostały uhonorowane certyfikatami Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny w 2016 roku.

Wyróżnienie otrzymał m.in. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, biegnący przez województwo warmińsko-mazurskie.