Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zacznie się wielkie sadzenie. W tym roku olsztyńscy leśnicy posadzą 21,5 mln drzew. W skali całego kraju będzie to ponad pół miliarda sadzonek.

Tej wiosny olsztyńscy leśnicy posadzą nowy las na powierzchni prawie 4000 hektarów. Aż 14 procent z tej powierzchni (540 hektarów) to odnowienia naturalne, czyli takie, gdzie nowy drzewostan powstaje z samosiewów.

Logotyp projektu

Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do czwartej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Sprzątanie Pisy 2016

Jubileuszową akcję zaplanowano na 1 kwietnia.

Zbiórka uczestników odbędzie się o godz. 9 przy moście kolejowym w Piszu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - logo

Rusza realizacja projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000".

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych na terenie 12 województw.