Artykuły z kategorii

Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Spotkanie informacyjne dotyczące wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w małych i średnich przedsiębiorstwach odbędzie się 7 marca w Ełku.

Uczestnictwo jest bezpłatne.

Mazury z lotu ptaka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.

O dotacje i pożyczki można starać się od 1 marca do 15 grudnia.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 1 marca 2017 roku zostanie uruchomiony w systemie wniosków konkurs "Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych”.

Nabór trwa do 28 kwietnia.

Barszcz Sosnowskiego

300 tysięcy złotych przeznaczył WFOŚiGW w Olsztynie na działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Środki można pozyskać na usługi związane z wykonaniem zabiegów likwidacji barszczu Sosnowskiego, zakup środków chemicznych, oprysków, komponentów umożliwiających realizację zabiegów, a także na zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.