Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Geologia

Zakres kontroli z udzielonej koncesji

Zasady typowania przedsiębiorców górniczych do kontroli w zakresie wykonywania uprawnień z tytułu udzielonej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Zasady ogólne:
a) Zakładana ilość kontroli w roku kalendarzowym – 25 (bez uwzględnienia kontroli wynikających z bieżąco prowadzonych spraw – np. skarg, interwencji)
b) Kontrola przestrzegania warunków koncesji powinna zostać przeprowadzona, co najmniej 1 raz w okresie jej obowiązywania.

Zasady szczegółowe:
Do planu kontroli zaliczane są złoża, dla których przedsiębiorcy:
a) nie złożyli deklaracji opłatowej określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej lub innych wymaganych przez Prawo geologiczne i górnicze dokumentów,
b) w deklaracji opłatowej wykazują zerowe wydobycie,
c) w deklaracji opłatowej wykazują duże wydobycie,
d) nie byli kontrolowani przez organ koncesyjny.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •