Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

XVIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu

Wręczenie wyróżnień

Konkurs o Puchar Recyklingu to przedsięwzięcie, które organizowane jest od 2000 r. przez czasopismo „Przegląd Komunalny".

Uczestnicy nagradzani są nie tylko za wyjątkowe osiągnięcia w zbiórce poszczególnych frakcji odpadów (makulatury, stłuczki szklanej, baterii, ZSEE itp.), ale również za kompleksowe działania w zakresie gospodarki odpadami.

Ocenie podlega m.in. jakość prowadzonej edukacji ekologicznej, oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, efektywność w osiąganiu założonych celów, różnorodność form, metod pracy i materiałów dydaktycznych oraz innowacyjność i oryginalność działań.

Patronat honorowy nad XVIII edycją Konkursu objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związek Miast Polskich. Partnerami Konkursu są także Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Poznania, Torunia oraz Olsztyna. Urzędy Marszałkowskie z Województw: Mazowieckiego, Wielkopolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego przyjęły rolę Partnera Konkursu.

Nagrodami głównymi w Konkursie są Puchary Recyklingu przyznawane w trzech kategoriach: Gmina Recyklingu, Edukacja Recyklingowa i Lider Recyklingu oraz tytuł Tygrysa Recyklingu. Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kategorii Edukacja Recyklingowa za całokształt działań w zakresie selektywnej zbiórki i edukacji ekologicznej zdobyła w tym roku placówka z województwa warmińsko-mazurskiego - Szkoła Podstawowa w Hejdyku.

W poszczególnych kategoriach konkursu przyznane zostały także statuetki za selektywną zbiórkę w poszczególnych kategoriach frakcyjnych (aluminium, bioodpady, baterie, zużyty sprzęt, tworzywa sztuczne, szkło oraz opakowania po środkach niebezpiecznych).

Laureaci z województwa warmińsko-mazurskiego w tej kategorii to:
Statuetki „Zielona Bateria”:
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie
Statuetki „Zielony Kontakt”:
• Szkoła Podstawowa w Hejdyku
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Statuetki „Rekordowy Karton”:
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie
Wyróżnienie:
• Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., Elbląg

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowił wyróżnić placówki oświatowe, które prowadzą nieszablonową i skuteczną edukację recyklingową: Szkołę Podstawową w Hejdyku, Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Nagrody Marszałka otrzymali także Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” oraz Miasto Elbląg, za selektywną zbiórkę odpadów (kategoria Gmina recyklingu) oraz Zakład Utylizacji Odpadów z Elbląga za wysoką efektywność w przetwarzaniu odpadów komunalnych (kategoria Lider Recyklingu).

Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin wręczył Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – główną nagrodę w kategorii Edukacja Recyklingowa, puchar Marszałka Województwa oraz statuetkę „Zielony Kontakt” – za selektywną zbiórkę zużytego sprzętu - Szkole Podstawowej w Hejdyku.


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •