Kontakt

Środowisko

Dzieci i młodzież tworzą małe sady

Jabłko - ilustracja do tekstu

Projekt edukacyjny „Tradycyjny Sad” poświęcony jest restytucji sadów złożonych z tradycyjnych odmian jabłoni.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji i polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew, w ogólnodostępnym miejscu. Może to być teren przy szkole, plebanii, kościele czy też wyznaczony przez gminę np. fragment parku.

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie oraz nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt podzielony jest na trzy etapy. Realizacja każdego z nich zakończona jest przesłaniem raportu. Trzysta najlepszych zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzyma grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz materiały wspierające proces założenia sadu. Drugi etap to fizyczne zakładanie mini sadu. Trzeci etap to stworzenie uczniowskiej mapy pomologicznej starych odmian jabłoni i grusz. Każdy z etapów ma oddzielną pulę nagród.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2017 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tradycyjnysad.pl 


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •