Kontakt

Środowisko

Sprawdzamy wiedzę z zakresu ochrony przyrody

Ilustracja do tekstu

Mazurski Park Krajobrazowy serdecznie zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Ideą przedsięwzięcia jest m. in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.

Jest to jeden z najdłużej organizowanych ogólnopolskich konkursów sprawdzających wiedzę z zakresu parków krajobrazowych w Polsce. Organizatorami wydarzenia jest aż szesnaście parków lub zespołów parków położonych na terenie Polski. Składa się on z kilku etapów, podczas których sprawdzana jest znajomość zagadnień o przyrodzie, ekologii i wybranych parkach krajobrazowych Polski.

Mogą w nim brać udział uczniowie gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład parków krajobrazowych i ich otulin. Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zgłosić swój udział, przesyłając w terminie do 20 października 2017r. do siedziby Parku kartę zgłoszeniową.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •