Kontakt

Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /home/nowyportal.warmia.mazury.pl/public_html/templates/wrota2016/index.php on line 89

Środowisko

Klastry energii bodźcem do rozwoju lokalnego

Ilustracja do tekstu. Fot. stockvault.net

Konferencja organizowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. odbędzie się 28 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Plater 1, sala nr 420).

Podczas konferencji przybliżona zostanie idea tworzenia klastrów energii w Polsce, korzyści dla poszczególnych członków klastra oraz dla całego regionu.

W trakcie spotkania omówione zostaną również zagadnienia prawne, techniczne i finansowe realizacji tej formy energetyki rozproszonej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wśród ich potencjalnych partnerów, mogących zostać członkami klastra.

Przedstawiona zostanie również koncepcja zawiązania Klastra Energii na terenie Gminy Gierałtowice, jako inicjatywa lokalna realizowana zgodnie z opracowywaną w ramach projektu Publenef mapą drogową.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2017 roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  •  po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •