Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Motywem przewodnim XIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego jest jest ochrona przyrody i bioróżnorodność w parkach narodowych Polski.

Jego celem jest m.in. dostrzeganie piękna przyrody ojczystej, kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko przyrodnicze w domu rodzinnym, na podwórku, w klasie, szkole i jej okolicy, zaktywizowanie całej społeczności szkolnej oraz rodzin uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska oraz wyrabianie nawyku oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu gmin: Ełk, Prostki, Kalinowo, Stare Juchy, Wieliczki, Świętajno, Gołdap, Olecko i Kowale Oleckie. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie listownie, faxem lub e–mailem, do piątku, 31 marca 2017 r., z dopiskiem „XIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny”.

WIĘCEJ INFORMACJI