Filharmonia w Olsztynie

By wziąć udział w konkursie należy sfotografować projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i wysłać zdjęcie wraz z opisem.

Autorzy najlepszych zostaną nagrodzeni bonami upominkowymi. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi.

Ilustracja do tekstu

XXIII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. (sala sesyjna Sejmiku nr 420, ul. Emilii Plater 1, godz. 11).

Ilustracja do tekstu

Nowe inwestycje będą polegały na rozbudowie istniejącego zakładu w podstrefie Olsztynek oraz budowie nowej firmy w podstrefie Olecko.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 184 zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Otrzymała je firma, która działa już w Strefie – Europrofil sp. z o.o. Jest to drugie zezwolenie wydane temu przedsiębiorcy.

Ilustracja do tekstu

Interesujesz się pozyskiwaniem pieniędzy unijnych, ale gubisz się w gąszczu trudnych zwrotów? Jeśli tak, skorzystaj z Przewodnika RPO. Strona ta dedykowana jest wszystkim tym, którzy zaczynają dopiero zaznajamiać się z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do tej pory osoba, która szukała informacji na temat RPO mogła skorzystać z pomocy konsultantów punktów informacyjnych w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Mogła także zaznajomić z dokumentami na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl. Jednak język unijnych zwrotów bywa czasami skomplikowany.