Podstrefa Dobre Miasto

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymała Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa.

Firma zamierza rozbudować istniejący zakład suszenia warzyw, a tym samym zwiększyć zdolności produkcyjne.

Sala obrad sejmiku

Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpocznie się o godz. 11.00 w środę 28 grudnia w sali sesyjnej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

W porządku obrad między innymi uchwała w sprawie budżetu województwa na 2017 rok, uchwalenie planu gospodarki odpadami i sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

30 grudnia rusza nabór wniosków w konkursie na Usługi dla MŚP (Poddziałanie 1.3.5 RPO Warmia i Mazury).

Przez MŚP rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną, które zatrudniają poniżej 250 osób, a ich roczny obrót jest mniejszy bądź równy 50 mln euro.

Logo PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Termin składania wniosków: od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r.