Flaga Unii Europejskiej Fot. www.stockvault.net

Będzie się można tego dowiedzieć w piątek (20 stycznia) podczas spotkania informacyjnego pt. "Podniesienie kompetencji zawodowych skierowane do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników".

Na spotkanie zapraszamy pracodawców i pracowników MŚP, którzy chcą skorzystać ze szkoleń, doradztwa lub innych form podnoszenia kwalifikacji.

Ilustracja do tekstu - wykres. Fot. stockvault.net

W rankingu firm przygotowanym przez redakcję Pulsu Biznesu znaleźli się także przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Najwyżej uplasował się ENTC Dairy Solutions z Pasłęka, przetwórca mleka i dystrybutor produktów mlecznych.

Podpisanie umowy w Elblągu

Elbląg otrzyma 4 mln zł dotacji unijnej na budowę linii tramwajowej w ul. 12-Lutego. Umowa w tej sprawie została podpisana przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina oraz prezydentem miasta – Witoldem Wróblewskim.

Budowa trakcji tramwajowej wzdłuż ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej 504, która zakończyła się ponad trzy lata temu.

Polska Wschodnia

Przedsiębiorstwa z gotowym modelem biznesowym w zakresie internacjonalizacji, opracowanym dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia (PO PW) mogą ubiegać się o kolejne dofinansowanie w ramach drugiego etapu działania Internacjonalizacja MŚP.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej, które opracowały model biznesowy w zakresie internacjonalizacji ich działalności w pierwszym etapie działania Internacjonalizacja MŚP.