internet www depositphotos plSamorząd województwa zaprasza do udziału w warsztatach, które pozwolą na identyfikację potrzeb regionu  wobec problemu wykluczenia cyfrowego. Uczestnikami konsultacji mogą być przedstawiciele firm, organizacji pozarządowych, ale także mieszkańcy Warmii i Mazur.

Spotkanie odbędzie się 23 maja w Hotelu Wileńskim w Olsztynie. Rejestracja trwa do 17 maja na stronie dedykowanej warsztatom www.warsztaty.warmia.mazury.pl.

konferencja freedigitalphotos comSamorząd województwa organizuje 10 maja konferencję „Rozwój współpracy samorządów lokalnych z sektorem ekonomii społecznej”. W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele gmin i powiatów oraz  instytucji pomocy społecznej, a także fundacji i stowarzyszeń z regionu.                   

- Sektor pozarządowy w ostatnich latach bardzo się w Polsce rozwinął. Coraz więcej podmiotów również w naszym regionie podejmuje się działalności gospodarczej, łącząc ją z celami społecznymi. Stąd pomysł na wspólne spotkanie instytucji publicznych z sektorem ekonomii społecznej - mówi marszałek województwa Jacek Protas.

biznes www depositphotos comPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych, poświęconych praktycznym aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. z uwzględnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

szymany lotniskoWpływ przyszłych inwestycji w Szymanach na okoliczną przyrodę będzie głównym tematem konferencji ,,Port lotniczy w Szymanach – uwarunkowania środowiskowe”. Omówiona zostanie także koncepcja modernizacji lotniska.

Spotkanie rozpocznie się 9 maja o godz. 10 w Sali Dębowej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie.  Oprócz przedstawicieli samorządu województwa oraz spółki zarządzającej lotniskiem w konferencji wezmą udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele instytucji odpowiadających za stan środowiska oraz organizacji ekologicznych.