biznes www freedigitalphotos netGłównym tematem konferencji, która odbędzie się 24 i 25 maja 2012 będą dyskusje związane z klimatem gospodarczym oraz atutami inwestycyjnymi Polski Wschodniej. Przedsięwzięcie organizuje Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Podczas forum poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wykorzystanie potencjału intelektualnego regionu, potencjału innowacyjnego uczelni oraz transferu know-how z zagranicy. Zaprezentowane zostaną również możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej, a także sposoby wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu. Jednym z punktów wydarzenia będzie także dyskusja na temat otwarcia się regionu na współpracę z krajami spoza Europy oraz przyszłości kluczowych dla regionu gałęzi gospodarki.

przebudowa drogiW Tolkmicku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał wczoraj umowę na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 503.

- Droga 503 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Nie tylko łączy Tolkmicko czy Braniewo z Elblągiem, ale jest także ważną drogą ze względu na turystykę. Jednym z priorytetów samorządu województwa jest właśnie rozwój turystyki w regionie, w tym rozwój terenów nadzalewowych i jestem przekonany, że ta modernizacja się do tego przyczyni - mówił podczas podpisania umowy Witold Wróblewski z zarządu województwa odpowiedzialny za infrastrukturę transportową.

tatry fot www tpn plTatrzański Parki Narodowy dołączył do grona partnerów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod koniec marca 2012 roku, po tym, jak porozumienie o współpracy pozytywnie rozpatrzył senat uczelni.

Co studentom Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa umożliwi współpraca z parkiem? Przede wszystkim organizację obozów i praktyk studenckich, prac dyplomowych, konferencji naukowych i szkoleń. Najważniejsze znaczenie będą jednak miały projekty badawcze, dotyczące fauny, zamieszkującej wody Tatrzańskiego Parku Narodowego. Koordynatorem współpracy ze strony UWM został dr hab. Jacek Kozłowski z katedry Biologii i Hodowli Ryb WOŚiR, ze strony TPN - dr inż. Marcin Guzik, kierujący Działem Nauki I Edukacji.

biznessDecyzję o zmianach w słupskiej i warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej podjęła pod koniec marca Rada Ministrów – dzięki zmienionym rozporządzeniom może powstać nawet 9,6 tys. nowych miejsc pracy.

Do warmińsko-mazuskiej SSE włączono ponad 81 ha (obecnie całkowita powierzchnia wynosi już 914 ha), z czego 77 ha to grunty publiczne położone w Olsztynie, Elblągu i Nidzicy. Ministerstwo Gospodarki ocenia, że w wyniku przyłączenia do strefy tych terenów powstanie ok. 1,6 tys. nowych miejsc pracy w firmach strefowych i ok. 400 stanowisk w jej otoczeniu.