strategia rozwoj 2025Zapraszamy na stronę internetową aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020.

Stworzony portal umożliwia odnalezienie interesujących informacji oraz przybliża zasady dostosowania głównego dokumentu strategicznego województwa do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polityki rozwoju regionalnego.

droga asfalt freedigitalphotos comBlisko 5 mln zł dofinansowania uzyskał powiat ełcki na rozbudowę trasy 1680 N biegnącej przy granicy z województwem podlaskim. Umowę w tej sprawie podpisał w Ełku marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas.

Remont obejmie blisko 5-kilometrowy odcinek w okolicach Prostek. Zniszczony asfalt zastąpi nowa nawierzchnia, dzięki czemu droga będzie nieco szersza. Między Krupinem a Prostkami powstanie chodnik, co z kolei poprawi bezpieczeństwo pieszych.

nauka uniwesytet tomasz raczynskiAż 140 mln zł na powiązanie uczelni z otoczeniem gospodarczym przewidziano w dwóch nowych konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski o dofinansowanie programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki uczelnie oraz instytuty naukowe PAN mogą składać do 28 września.

W pierwszym konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

targowiskoDziesięć targowisk za 8,3 mln zł powstanie na Warmii i Mazurach ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- W ramach tego programu mogliśmy przeznaczyć środki na budowę, przebudowę, remont albo wyposażenie stałych targowisk – mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.