Ilustracja do tekstu

Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51).

W środę 15 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin i prezydent Piotr Grzymowicz podpiszą umowę z wykonawcą na realizację 2,5-kilometrowego łącznika do południowej obwodnicy Olsztyna.

Część tego odcinka należy do Olsztyna, a część do samorządu województwa, lecz dzięki porozumieniu obu stron inwestycja zostanie zrealizowane jako całość, przez jednego wykonawcę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag z Pruszkowa, która deklaruje wykonanie zadania za niemal 29 mln zł. Droga zostanie poszerzona, wzmocniona i rozbudowana do dwujezdniowej, dwupasmowej drogi z pasem dzielącym oraz z drogami serwisowymi, chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi, zatokami autobusowymi. Powstaną trzy skrzyżowania, w tym dwa ronda, miejsce do ważenia pojazdów, nowe oświetlenie, ekrany akustyczne. Zostaną wykonane przebudowa sieci podziemnych i zagospodarowanie zieleni. Roboty mają potrwać do drugiego kwartału 2018 roku i będą objęte ośmioletnią gwarancją.