W poniedziałek 13 lutego zarząd województwa i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przygotowali stanowisko oceniające propozycje rządu. Negocjacje są okazją do uporządkowania spraw związanych z projektami, z których się wycofano, zagospodarowania powstałych w ten sposób oszczędności na nowe przedsięwzięcia, a także uzupełnienia niektórych projektów o dodatkowe elementy.

Ekspozycja reliktów średniowiecznej fortyfikacji Olsztyna oraz dostosowanie budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku do całorocznego funkcjonowania to dodatkowe projekty, o których finansowanie zabiega samorząd województwa.

Trwają negocjacje nad kształtem Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego.

– W tym momencie najważniejsze jest, byśmy zgodzili się co do inwestycji z zakresu kultury – powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Konkursy dla tych projektów w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko ruszają już w kwietniu, a przedsięwzięcia zapisane w Kontrakcie Terytorialnym będą miały 20 proc. preferencji przy ocenie wniosków. To oznacza, że będą uprzywilejowane do otrzymania dofinansowania.

Wśród projektów kulturalnych, które od początku widniały na liście przedsięwzięć kluczowych dla regionu i ubiegających się o finansowe wsparcie z budżetu państwa, są rewitalizacje zamków w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim oraz fromborskiej katedry, a także remont elbląskiego Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” i Teatru im. Aleksandra Sewruka.

– Wszystkie te przedsięwzięcia z zakresu kultury zapisane wcześniej w kontrakcie dla naszego województwa zostały zaakceptowane przez rząd – powiedziała Lidia Wójtowicz, dyrektor departamentu polityki regionalnej. – To dobra wiadomość i zielone światło do aplikowania w konkursach.

Z propozycją zmian zapisów dokumentu wyszło Ministerstwo Rozwoju. W poniedziałek 13 lutego zarząd województwa i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego przygotowali stanowisko oceniające propozycje rządu. Negocjacje są okazją do uporządkowania spraw związanych z projektami, z których się wycofano, zagospodarowania powstałych w ten sposób oszczędności na nowe przedsięwzięcia, a także uzupełnienia niektórych projektów o dodatkowe elementy.