Artykuły z kategorii

Fot. www.stockvault.net

Ogólnopolski konkurs skierowany jest do mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia.

Każdy dom pomocy społecznej lub ośrodek wsparcia może zgłosić do konkursu osiem prac w czterech kategoriach: malarstwo i witraż (w technice: akwarela, pastela, gwasz, olej itp. na dowolnym podłożu, np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta); rysunek i grafika (w technice: ołówek, węgiel, piórko, mazak, drzeworyt i linoryt); rzeźba kameralna i płaskorzeźba (w drewnie, ceramice, kamieniu i technikach mieszanych) oraz tkanina i aplikacja (hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty).

Dokumenty- ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak co roku przystąpił do aktualizacji danych dotyczących zjawiska bezdomności na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich ośrodków pomocy społecznej o wypełnienie niżej zamieszczonych formularzy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Spotkanie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizował (8-9 grudnia 2016 roku) spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne z regionu.

Podczas spotkania doszło do uroczystego powołania regionalnej sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej) pn. Regionalna Platforma Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Warmińsko-Mazurskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ilustracja do tekstu

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej i zawodowej.