Artykuły z kategorii

Bajkowy krajobraz. Fot. pixabay.com

Stowarzyszenie „BAJKA” oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na plakat do IX edycji Światowych Dni Bajki.

Prace można składać do 31 marca.

Konferencja na temat 1 proc.

Samorząd województwa rozpoczął w poniedziałek 23 stycznia tegoroczną edycję kampanii "Wspieram region".

- Celem akcji, organizowanej od 2010 roku przez samorząd województwa, jest zachęcanie mieszkańców regionu do przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Ilustracja do tekstu

Samorząd województwa rozpoczyna tegoroczną edycję kampanii „Wspieram region“. W poniedziałek 23 stycznia o godz. 11.00 w sali nr 325 w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Gustaw Marek Brzezin wraz z ambasadorami akcji zaprezentują ideę inicjatywy i jej dotychczasowe efekty.

Celem akcji, organizowanej od 2010 roku przez samorząd województwa, jest zachęcanie mieszkańców regionu do przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Tegoroczne działania wzmocnione zostaną o głos Honorowych Ambasadorów.

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na ostatnim posiedzeniu zaakceptował listę wybranych projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych.

Ponad trzynaście milionów złotych trafi na ten cel do Gminy Pisz oraz czternastu spółdzelni i wspólnot mieszkaniowych z Warmi i Mazur.