Artykuły z kategorii

EłEłk znalazł się w ścisłym finale konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - usługi społeczne”, na najlepsze praktyki realizowane przez gminy wiejskie, powiaty oraz miasta.

 

Do rywalizacji zgłosiło się 47 jednostek samorządu terytorialnego, które nadesłały 61 wniosków. W Ełku realizowany jest projekt edukacji dzieci i młodzieży szkolnej czasowo hospitalizowanych w szpitalu miejskim, w oddziale przyszpitalnym „Inny wymiar szkoły - trochę szkoły w szpitalu”.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w 2012 rokuKonferencja inaugurująca XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina a przekaz wartości i tradycji” odbyła się w czwartek 16 maja w auli gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.Konferencja organizowana była przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Radę ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim.

fot. stockvault.netInicjatywy ekonomii społecznej, czyli miejsca efektywnej aktywizacji osób biernych zawodowo oraz wspierania lokalnego rozwoju to główny temat Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, które 17 i 18 maja samorząd województwa warmińsko-mazurskiego organizuje we współpracy z Ośrodkami Wspierania Ekonomii Społecznej w Olsztynie i w Elblągu, Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych oraz Federacją Organizacji Socjalnych.

 

17 maja w Olsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli władz lokalnych, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy i oświaty, a także świata biznesu, mediów i przede wszystkim podmiotów ekonomii społecznej (PES). Podczas seminarium zostaną zaprezentowane dobre praktyki m.in. spółdzielni socjalnych zakładanych przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z kraju i zagranicy. Zaplanowano także panele dyskusyjne, których uczestnicy rozmawiać będą o szansach i barierach rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach.

drogaKonkurs "Działania (beznakładowe i niskonakładowe) wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

 

Celem projektu jest zachęcenie do poszukiwania jak najmniej nakładowych sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach w swoim otoczeniu (rejonie). Program ma również na celu podniesienie w społeczeństwie lokalnym rangi problemu bezpieczeństwa na drogach, poprzez stworzenie inicjatywy, która mogłyby być także wzorem do powielania w innych gminach i powiatach.