Kontakt

Organizacje pozarządowe

Sektor pozarządowy województwa warmińsko-mazurskiego

Tworzą go podmioty o różnym statusie prawnym, głównie zaś stowarzyszenia i  fundacje. Liczba organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim co roku wzrasta.

Wg danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie, na dzień 31 grudnia 2015 r. w regionie zarejestrowanych było 4696 stowarzyszeń i 505 fundacji – łącznie 5201 podmiotów (dla por.w 2014 r.: w regionie było 4451 stowarzyszeń i 409 fundacji – łącznie 4860  podmiotów). 286 organizacji w roku 2015 posiadały status pożytku publicznego.

Włączając do powyższej liczby inne zarejestrowane formy prawne organizacji pozarządowych, tj.: inne zarejestrowane organizacje społeczne,  kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, to podmiotów społecznych w regionie jest 6244.

Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi reguluje funkcjonująca już od ponad dziesięciu lat ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres, zasady i formy  współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi co roku określa zamieszczany w BIP program współpracy.

Rozstrzygnięcie konkursów w 2017 roku:
Realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
Rozwój wolontariatu w województwie warmińsko-mazurskim 
Integracja środowisk kombatanckich 

 

Ankieta związana z opracowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Polecane strony internetowe:

www.konsultacje.warmia.mazury.pl
warminsko-mazurskie.ngo.pl
www.rowop.pl
www.ropwwm.gov.pl

www.pozytek.gov.pl  


Partnerzy

  •  
  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK