Kontakt

Polityka społeczna

Trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Ilustracja do tekstu

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Aktywność mieszkańców w niezależnych organizacjach pozarządowych oraz podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych w dalszej treści programu „organizacjami pozarządowymi”, jest jednym z przejawów wysokiego kapitału społecznego i jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zwiększenie udziału w kształtowaniu polityk publicznych, wzmocnienie roli w realizacji zadań publicznych samorządu województwa (w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet województwa), rozwój potencjału organizacji pozarządowych regionu oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.

Sektor pozarządowy w regionie tworzy - wg. danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie na dzień 31 grudnia 2016 r. ponad 6 326 podmiotów prawnych w różnych formach, w tym 4738 stowarzyszeń i 561 fundacji. W roku 2018 cele szczegółowe i zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w trzech obszarach współpracy:
- OBSZAR I: włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie polityk publicznych,
- OBSZAR II: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych (zawarto wykaz zadań planowanych do zlecenia),
- OBSZAR III: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności.

Konsultacje potrwają od 7 września do 9 października 2017 roku. Uwagi należy zgłaszać do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI


Partnerzy

  •  
  • po ryby 2014 2020
  • PROW 2014 2020 logo kolor
  • PL RU forma podstawowa
  • interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK
  •