Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Seminarium „Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur“ odbędzie się 24 lutego 2017 roku w Olsztynie.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji i organizacji działających w branży turystycznej oraz przedstawicieli lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Jego ideą jest zainicjowanie dyskusji na temat możliwości szerszego włączenia podmiotów ekonomii społecznej w działania na rzecz rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego.

Seminarium będzie okazją wymiany doświadczeń przez przedstawicieli sektora prywatnego i społecznego w ramach panelów dyskusyjnych: „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem w branży turystycznej” oraz „Jak wykorzystywać potencjał przyrodniczy, kulturowy, ludzki do budowania produktów turystycznych”. Zaprezentowany zostanie również stan rozwoju ekonomii społecznej oraz wybrane dobre praktyki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej związanych z rozwojem turystyki.

Wydarzenie organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie w ramach Projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach”.

PROGRAM KONFERENCJI