Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Do 28 lutego można nadsyłać zgłoszenia do „Florianów” Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

„Floriany” to przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności. Jego głównym przesłaniem jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

– Służba pod sztandarem świętego Floriana jest mi wyjątkowo bliska – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Chylę czoła przed poświęceniem i profesjonalizmem, jakie strażacy okazują każdego dnia nie tylko chroniąc, ale i angażując się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Ich hart ducha i ofiarność sprawdzają się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w codziennym życiu. Ta obywatelska postawa zasługuje na promocję i nagrodę.

Organizatorzy – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i miesięcznik „Strażak” - czekają na opisy i prezentacje projektów zrealizowanych przez ochotnicze straże oraz ich partnerów. Konkursowe kategorie to: rozbudowa infrastruktury lokalnej, poprawa bezpieczeństwa, ochrona środowiska i ekologia, poprawa estetyki przestrzeni publicznej, edukacja, rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki, kultura i tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego, współpraca zagraniczna, najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

Szczegóły na: http://floriany.pl/