Artykuły z kategorii

Spotkanie w Olsztynie

Ponad 2,6 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym. W czwartek 23 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na realizację trzech przedsięwzięć.

– Otwieramy ważny cykl działań poświęcony aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych – mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin. – W RPO na lata 2014-2020 zarezerwowaliśmy na ten cel 128 mln euro. Serdecznie witamy pierwszych beneficjentów tych pieniędzy.

Waga - symbol sprawiedliwości.  Fot. stockvault.net

W ramach „Tydgodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, będzie można uzyskać bezpłatną poradę prawną w olsztyńskim Sądzie Okręgowym (ul. Dąbrowszczaków 44 A)

Dyżury potrwają do 24 lutego (godz. 8 - 13) w pokoju nr 15 na parterze budynku.

Fot. stockvault.net

Ruszyła edycja 2017 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Ilustracja do tekstu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyróżniło Powiatowy Urząd Pracy w Ełku za uzyskanie najwyższej skuteczności działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych w województwie warmińsko – mazurskim w 2016 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku może pochwalić się wysoką skutecznością w aktywizacji osób bezrobotnych. Resort od 2014 roku ocenia sposób wydawania środków przez urzędy pracy.