Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Komisja Europejska rozpoczęła pierwszy etap unowocześniania i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Otrzymane odpowiedzi będą pomocne w działaniach mających na celu określenie priorytetów polityki rolnej w przyszłości. 

Dzięki unowocześnieniu i uproszczeniu wspólnej polityki rolnej (WPR) - jednej z najbardziej ugruntowanych dziedzin polityki UE - będziemy mogli skuteczniej reagować na dzisiejsze wyzwania społeczne, polityczne, środowiskowe i gospodarcze.

Ilustracja do tekstu

Seminarium „Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako innowacyjne kierunki działalności turystycznej na obszarach wiejskich” odbędzie się 15 lutego 2017 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania poruszane będą tematy związane m.in. z ideą i zasadami funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych czy możliwościami pozyskiwania środków finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020. Przedstawione zostaną również dobre praktyki działalności edukacyjnej.

Ogród warmiński

O tym, jak wyglądała warmińska wieś, jakie królowały w niej rośliny, jak komponowano zieleń i co zrobić, aby dziś nasz przydomowy ogródek wyglądał tak, jak kiedyś, można przeczytać w ulotce, którą opracowała architekt krajobrazu Marzena Zwierowicz.

Broszura została wydana w ramach projektu „Warmio, quo vadis?”, realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Beczki. Fot. pixabay.pl

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci odbywa się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”.

Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia.