Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

Konferencja organizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą odbędzie się 15-16 listopada 2016 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania poruszane będą tematy związane z oceną przetworów przez komisję w ramach konkursu, działalnością samorządu rolniczego na rzecz zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego oraz kultywowania tradycji na Warmii i Mazurach, działalnością Unii Europejskiej oraz Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie i Olecku na rzecz promocji folkloru, zwyczajów i tradycji, przedsiębiorczością wiejską i agroturystyką. Zaplanowano również warsztaty rozwoju osobistego.

Strażak - ilustracja do tekstu. Fot. www.stockvault.net

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Prace można nadsyłać do 21 listopada.

PROW 2014-2020 - logo

Od 2 listopada będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na gospodarkę wodno-ściekową.

Chodzi o nabór w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa.

Uroczyste oddanie do użytku siłowni zewnętrznej i kącika do gry w koszykówkę

Mieszkańcy sołectw, które uczestniczą w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kończą zadania inwestycyjne w swoich miejscowościach.

Dzięki uzyskanym środkom mogą w życie wprowadzać hasło „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w którym warto żyć…”.