Artykuły z kategorii

dozynki12Wojewódzkie uroczystości dożynkowe odbędą się w Olsztynku 23 września 2012 roku. Zgłoszenia przyjmowane są na cztery dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Wieniec oraz grupę wieńcową (maksymalnie 10 osób) zgłaszają gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na odpowiednim formularzu. Należy go przesłać na adres: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn.

rolnictwo fot wojciech wojcik17 lipca Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o odwołaniu dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Pana Zygmunta Kiersza.

Jednym z głównych powodów tej decyzji jest znaczny ( - 691 823,08 zł) ujemny wynik finansowy Ośrodka w 2011 roku wynikający z niewykonania planu przychodów w kwocie 999 tys zł. Brak jasnych planów poprawienia sytuacji i konieczność zwiększenie rentowności instytucji w przyszłym roku wymaga pilnej zmiany na stanowisku dyrektora placówki.

folwark3Nagrodę można otrzymać w jednej z dwóch kategorii „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca.

Ogólnopolski konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012 odbywa się dwuetapowo - na szczeblu wojewódzkim  (tutaj zgłoszenia przyjmuje Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie) oraz na szczeblu krajowym. Do etapu krajowego przechodzą zwycięzcy z każdej kategorii w województwie.

wies2Kolejna edycja konkursu skierowana jest do rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Wnioski przyjmowane są do 18 czerwca 2012.

Projekt składa się z dwóch etapów wojewódzkiego i krajowego. Nie mogą w nim brać udziału jedynie laureaci poprzednich edycji AgroLigi z lat 2007-2011.