Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

W Mrągowie odbyło się III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi. Dwa dni trwało spotkanie 130 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz zainteresowanych przyszłym uczestnictwem w Programie.

W forum brali udział przedstawiciele z regionu partnerskiego województwa warmińsko-mazurskiego: Côtes d'Armor we Francji.
W wydarzeniu uczestniczyła Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Logo LGD Południowa Warmia

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” zaprasza na spotkania informacyjne na temat dofinansowania założenia i rozwijania działalności gospodarczej.

O pomoc mogą się ubiegać mieszkańcy gminy Purda, Barczewo, Gietrzwałd, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Pasym i Stawiguda.

Ilustracja do tekstu

Pierwszy subregionalny finał XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” odbył się w minioną sobotę (5 listopada) w Zespole Szkół Gospodarczych.

Ideą wydarzenia jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoim rodzaju produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Konferencja w Olsztynie

W Olsztynie odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Samorząd województwa reprezentowała członek zarządu – Sylwia Jaskulska.

Wydarzenie skierowane było do beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.