Artykuły z kategorii

PROW 2014-2020 - logo

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 grudnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW 2014-2020.

Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 33 na ww. liście mieszczą się w 150% dostępnego limitu środków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej.

Ilustracja do tekstu

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW 2014-2020.

O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Jabłko

Wszyscy zainteresowanie producenci ogrodniczy mogą wziąć udział w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbędą w styczniu 2017 roku w Nadarzynie.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to największa impreza ogrodnicza w Polsce z kompleksową ofertą dla producentów owoców i warzyw.

W miniony weekend w Olsztynie odbył się regionalny finał XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”.

W tegorocznej edycji konkursu zaprezentowano ogółem 28 potraw oraz 88 produktów. Uczestnikami były osoby fizyczne, przedsiębiorcy, szkoły oraz organizacje zrzeszające osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich.