Artykuły z kategorii

Ilustracja do tekstu

To nazwa konferencji, która odbędzie się 20 marca 2017 roku w Olsztynie.

Podczas spotkania zostaną przedstawione zagadnienia związane ze sprzedaż gruntów rolnych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, zadaniami Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie prywatnym gruntami rolnymi.

Poruszone zostaną również problemy obrotu nieruchomościami rolnymi oraz aktualną informacją na temat obrotu nieruchomościami rolnymi.

Organizatorami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz Katedra Prawa Cywilnego II i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI