Artykuły z kategorii

Targi w Ostródzie

Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbyła się Centrum Konferencyjno-Targowym Expo Mazury w Ostródzie (11-12 lutego 2017). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. 

Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie pożądanych i wybitnych cech
wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas wystawy komisje powołane przez branżowe Związki Hodowców, dokonały oceny m.in. bydła mlecznego rasy HO, białogrzbietej i czarnobiałej, bydła mięsnego rasy hereford i limousine, koni zimnokrwistych, owiec ras kamieniecka, pomorska, wrzosówka, charollaise, białogłowa owca mięsna i kóz rasy burskiej. Hodowcy rywalizowali o zdobycie tytułu czempiona i wiceczempiona.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin dokonał wyróżnienia Odznaką Honorowa Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących producentów rolnych: Kazimierza Czacharowskiego, Kazimierza Zelmę, Wojciecha Jończyka i Pawła Polichtę.

Drugiego dnia hodowcy zwierząt najbardziej wartościowych pod względem użytkowości mlecznej lub mięsnej zostali nagrodzeni pucharami oraz
nagrodami rzeczowymi i finansowymi. Z rąk marszałka nagrody trafiły do 23 hodowców zwierząt gospodarskich z tytułem czempiona we wszystkich ocenianych kategoriach.

Patronat honorowy nad wystawą objął ponadto Krzysztof Jurgiel, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.