Artykuły z kategorii

Aktualności

Wizualizacja "Światowida"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o dofinansowaniu projektów złożonych do II konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się ten dotyczący rozbudowy, przebudowy i remontu Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Budynek, w którym siedzibę ma Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz teatr oddany został do użytku w 1962 roku. Od 2001 roku w obiekcie przeprowadzono szereg inwestycji oraz zrealizowano projekty „miękkie”, mające na celu z jednej strony podniesienie standardu oferowanych usług kulturalnych, z drugiej ułatwienie dostępu mieszkańcom regionu do szeroko rozumianej kultury.

Jarosław Gugała - zdjęcie ze szkolnej księgi pamiątkowej

Rusza cykl spotkań „Biskupiec Pełen Możliwości” z ludźmi, którzy związani są z Biskupcem, ale rozpoznawalni daleko poza nim.

Pierwszym gościem będzie Jarosław Gugała.

Fragment afisza zapowiadającego koncert

Piątkowy (24 lutego) koncert symfoniczny będzie wspaniałą okazją do zapoznania się z twórczością współczesnych kompozytorów amerykańskich.

Zaprezentowane zostaną kompozycje instrumentalne oraz chóralne, które pozwolą filharmonicznej publiczności odczuć „ducha Ameryki”.

Logo olsztyńskiego planetarium

Impreza odbędzie się w najbliższy weekend (18-19 lutego) w olsztyńskim Planetarium.

Nie zabraknie pokazów, warsztatów edukacyjnych i urodzinowego tortu.