Artykuły z kategorii

Na otwarty konkurs z zakresu rozwoju kultury fizycznej wpłynęły 52 oferty, z których 25 nie spełniło wymogów formalnych. Spośród 27 ofert spełniających wymogi formalne 18 wybrano do realizacji.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania samorządu województwa warmińsko–mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Plakat promujący program Finansoaktywni.

Startuje trzecia edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych.

Jej celem jest uświadomienie młodzieży, jak wielki wpływ mają podatki na ich najbliższe otoczenie i dlaczego wszyscy powinniśmy je płacić. Uczestnicy programu poznają też problemy związane z istnieniem szarej strefy.

Scottie Go

Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na zajęcia z kodowania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Szkolenia będą odbywać się w maksymalnie 15-osobowych grupach.

Sylwetki biegaczy. Fot. pixabay.com.

Na organizowany po raz kolejny cykl Grand Prix Granicy Warmii i Mazur złoży się w tym sezonie aż dziesięć biegów.

Pierwszy z nich odbędzie się 12 marca w Wólce Orłowskiej nieopodal źródeł Łyny.