Artykuły z kategorii

Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej

Integracja środowiska pedagogiki specjalnej w województwie warmińsko-mazurskim była celem seminarium, które odbyło się w czwartek (16 marca) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku.

Eksperci w dziedzinie pedagogiki specjalnej rozmawiali o zadaniach i wyzwaniach, przed jakimi stają na co dzień, w dążeniach do zacieśnienia współpracy i relacji środowiska specjalnego z lokalnymi społecznościami na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Ilustracja do tekstu

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB”. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 30 mln zł.

Główną ideą przedsięwzięcia jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Program „KLUB” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub sportowy działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja programu ruszyła w 2016 roku. Na jego realizację przeznaczono kwotę 24 mln zł. Pozwoliło to wesprzeć 2142 kluby sportowe ze wszystkich województw. Dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano pracę 5 tys. szkoleniowców, którzy prowadzili zajęcia sportowe dla 130 tys. dzieci i młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury - logo

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie organizuje wizytę studyjną dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego: „Edukacja zawodowa a rynek pracy – Pracodawca partnerem kształcenia zawodowego.”

Celem wizyty jest zapoznania uczestników ze specyfiką codziennej pracy lotniska oraz umiejętnościami wymaganymi od pracowników na wybranych stanowiskach pracy.

Ilustracja do tekstu

Poznaliśmy szeroki skład reprezentacji Polski siatkarzy na rok 2017. W kadrze znalazło się sześciu zawodników Indykpolu AZS Olsztyn.

Nowy selekcjoner reprezentacji Ferdinando de Giorgi w najbliższych miesiącach może skorzystać z usług Pawła Woickiego (rozgrywający), Daniela Plińskiego oraz Jakuba Kochanowskiego (środkowi), Wojciecha Włodarczyka, Aleksandra Śliwkę oraz Adriana Buchowskiego (przyjmujący).